საქართველო თუ გურჯისტანი?!

 

გურჯისტანი – ამ სიტყვას ხშირად ვაწყდები ბოლო დროს ინტერნეტ სფეროში, ფორუმებზე, ბლოგებზე და ა.შ..

რამდენად გაცვეთილიც არ უნდა იყოს ეს თემა მაინც ყოველთვის აქტუალურია, რადგან განსხვავებით უძრაობის ეპოქისგან ქართველი საზოგადოება იწყებს საკუთარი ფასეულობების გადაფასებას. თუმცა ამ მოვლენას ბევრი სკეპტიკურად უყურებს და არც თუ უსაფუძვლოდ… მაინც რა ქვეყანაში ვცხოვრობთ ჩვენ?  რა პასუხს გასცემდით ამ კითხვას თავად ან საზოგადოების უმეტესი ნაწილი როგორ დაახასიათებდა თავის ქვეყანას?  მხედველობაში არ მაქვს პოლიტიკა, თუმცა პოლიტიკას მაინც ვერსად გაექცევი.

Continue reading